Czego oczekiwać ?

Cel terapii będzie inny dla każdego z nas, począwszy np. od uporania się z powracającymi traumatycznymi  wspomnieniami i ich konsekwencjami dla naszego życia, przez pomoc w wyjściu z depresji, z zaburzeń lękowych, czy też rozpoznanie  swoich szkodzących schematów myślenia, zachowania oraz próba zastąpienia ich zdrowszymi. 
Jednym z celów terapii jest również poszerzanie rozumienia siebie i tego, co się z nami dzieje. Jest nim także odnajdywanie tego, co w każdym z nas prawdziwe, ważne, wartościowe, a co może w historii życia, z jakichś powodów, zostało pomniejszone lub zniszczone. To także rozpoznawanie własnych potrzeb, a w końcu przywracanie życiowej harmonii. To proces odkrywania i przyjmowania prawdy o sobie, o swoim życiu, o mechanizmach obronnych, które kiedyś pozwoliły przeżyć trudne sytuacje, a dzisiaj utrudniają doświadczać bliskości, spełnienia, radości. 

Terapię rozumiem jako drogę do siebie - powrót do siebie prawdziwego. Spełnienia i poczucia szczęścia doświadczamy wtedy, gdy odzyskujemy samych siebie. Nasze JA, nasze uczucia, czekają, żeby zostać przyjęte - może po raz pierwszy w życiu... Tym bardziej warto. 
 
Indywidualna sesja terapeutyczna odbywa się raz w tygodniu, w tym samym czasie i miejscu. 
Trwa ona 50min, a jej koszt to £60. 
Terapia może się odbywać w formie krótkoterminowej: od kilku do kilkudziesięciu spotkań lub w formie długoterminowej: powyżej roku. Bardziej szczegółowe cele ustalam razem z pacjentem w początkowej fazie terapii.
Psychoterapia indywidualna może mieć miejsce zarówno w gabinecie, jak i być w formie online. Wyjątkiem jest praca w podejściu EMDR, gdzie sesje odbywają się wyłącznie w gabinecie. 

Terapia par - czasami trudno jest się wzajemnie porozumieć, czy znaleźć wspólne rozwiązanie dla sytuacji. Sesje w terapii par odbywają się z udziałem obu stron.
Czas sesji pary to 75min, a cena to £85.

Co może być obszarem do pracy w terapii? 

To, co powoduje wewnętrzne cierpienie, rodzi niepokój, czy przeszkadza w funkcjonowaniu. 

Mogą to być różnego rodzaju przeżyte traumy i ich konsekwencje, włączając PTSD - syndrom stresu pourazowego, bieżące kryzysy, które pojawiają się w życiu, podwyższony lęk, ataki paniki, nerwica, obniżony nastrój, depresja, autoagresja, fobia, żałoba, straty, w tym poronienie, aborcja, współuzależnienie, syndrom DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci Dysfunkcji), obsesje, kompulsje, zachowania nałogowe, trudności w odmawianiu i stawianiu granic innym, trudności w relacjach, problemy z rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich uczuć, niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność dbania o odpoczynek, czas wolny i wiele innych. 
Nie prowadzę terapii osób uzależnionych. 

Każdy z nas reaguje inaczej na podobne doświadczenia, ponieważ każdy z nas wyposażony jest w inny zestaw cech, czy ma inną historię życia, która na niego wpłynęła. To indywidualne, subiektywne przeżywanie świata jest też ważne w uznaniu, że pojawiające się w nas cierpienie jest prawdziwe - jest prawdziwie, ponieważ go doświadczamy. 
Kreator stron www - przetestuj!