Jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu integratywnym. Oznacza to, że korzystam z elementów różnych podejść psychoterapeutycznych, w zależności od tego, czego wymaga dany moment terapii, w którym znajduje się pacjent. Łączę elementy przede wszystkim podejścia psychodynamicznego, CBT, czyli szkoły poznawczo – behawioralnej, Gestalt, Analizy Transakcyjnej, terapii Schematów, Systemowej, czy elementów ISTDP. 
Pracuję również w podejściu EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, czyli przetwarzanie trudnych doświadczeń za pomocą ruchu gałek ocznych. 
Ale integratywnosć rozumiem także w kategoriach widzenia człowieka jako całości, na którą składaja się nasze: emocje, fizyczność, intelekt i duchowość. Każda  z tych sfer wzajemnie oddziałuje na pozostałe i cokolwiek dzieje się w jednej z nich, wpływa na resztę systemu. 
Jako terapeuta współpracuję z Polskim Stowarzyszeniem Psychologów w Londynie, PPA (Polish Psychologists' Association) oraz jestem jego członkiem. Posiadam też ubezpieczenie swojej praktyki terapeutycznej - indemnity. 
Kwalifikacje

Na to, jak postrzegam proces terapeutyczny wpłynęło moje wieloletnie doświadczenie pracy nad sobą w grupach rozwoju osobistego, podczas wielu treningów i warsztatów, zarówno w trakcie pracy własnej, jak i podczas studiów. 
Zawsze interesował mnie człowiek: to, jak żyje, jego psychika, emocje, wybory, motywacje, relacje ze światem zewnętrznym, etc. Poszukując tej wiedzy ukończyłam 3-letnie Kolegium Pracowników Socjalnych, następnie studia magisterskie na kierunku Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4 lata Studium Psychoterapii INTEGRA przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Jestem członkiem tego stowarzyszenia, (SPCh), a studium psychoterapii  zakończyłam dyplomem akredytowanym przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Jestem także registered member w BACP - British Association for Counselling and Psychotherapy. 

Psychika ludzka jest bardzo złożona, a nowe badania dostarczają nam kolejnych informacji o tym, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy - dlatego też cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w webinarach i szkoleniach zawodowych.
Szeroko pojęta trauma i jej konsekwencje w życiu człowieka jest obszarem mojego zainteresowania zawodowego. Dlatego też, aby móc lepiej rozumieć i pomagać, przeszłam szkolenie i pracuję w podejściu EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (przetwarzanie wspomnień za pomocą ruchu gałek ocznych). Podejście EMDR umożliwia dotarcie do trudnych i powracających wspomnień zachowanych w naszej pamięci oraz na ich przetworzenie w sposób, który niweluje/zmniejsza wpływ tego wspomnienia na nasze zdrowie i funkcjonowanie. Wspomnienie wydarzenia może przestać być zagrażające i zacząć istnieć w adaptacyjniej formie, jako jedno z wielu naszych wspomnień z przeszłości. 
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.
Terapię EMDR prowadzę w gabinecie oraz online. 

Bliski jest mi także program NEST - New Experience for Survivors of Trauma - Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą - jestem certyfikowanym terapeutą NEST oraz członkiem stowarzyszenia NEST. Jestem obecnie    w trakcie szkolenia superwizorskiego NEST.

Inspiruje mnie psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim, przy jednoczesnym szacunku do odmiennych wartości drugiego człowieka i jego odrębności. O powszechnie rozumianej duchowości myślę jako o wartości dodanej w procesie terapeutycznym, jako o dodatkowym wektorze w poznawaniu i powrocie do siebie. 
Ale na duchowość możemy jednocześnie patrzeć, jako na poczucie pełni. John Bradshaw, psychoterapeuta znany przede wszystkim ze swojego wkładu w rozumienie tego, co nazywamy "wewnętrznym dzieckiem", mówi o duchowości w następujący sposób: "Jest tym, co w nas najgłębsze i najbardziej autentyczne - naszym prawdziwym ja. Dzięki niej czujemy swą wyjątkowość i niepowtarzalność. Jest to nasze fundamentalne istnienie, czyli JA. Duchowość polega też na poczuciu więzi i ugruntowanej jedności z czymś większym od nas... Najgłębsze poczucie ludzkiej duchowości to właśnie JA, na które składa się także poczucie bycia wartościowym, drogocennym i niepowtarzalnym".

Zarówno w kontakcie ze sobą samym, jak i z drugim człowiekiem, nieustannie doświadczamy tego duchowego elementu. Jest on czymś wspólnym, który nas łączy, jako ludzi: zarówno w kwestii naszych potrzeb, jak też naszej reakcji emocjonalnej na doświadczane konflikty wewnętrzne, czy wydarzenia życiowe. 
Kreator stron www - przetestuj!